Kampanje på kurs og planer i arbeidsvarsling

I forbindelse med at Statens vegvesen om ikke lang tid lanserer «Forskrift om arbeidsvarsling» og ny paragraf i Vegtrafikkloven, §7a, reduserer vi våre priser, Våre priser på kurs i arbeidsvarsling og Arbeidsvarslingsplaner blir lavere en tid framover....

Nytt skjema fra Vegvesenet

Statens vegvesen har fra november 2020 tatt i bruk nytt skjema for. For riksveier og fylkesveier søker du Statens vegvesen om tillatelse fra Din side. Det samme gjelder hvis du skal bruke offentlige skilt på privat vei. Du må ha rettigheter i Altinn på vegne av din...

Kurs i Visio

Ved innsending av søknad om arbeidsvarsling, lages selve trafikkavviklingsplanen med et tegneverktøy. Mest brukt til dette er Microsoft Visio. Vi tilbyr opplæring i MS Visio for deg som skal tegne planene. Dersom du sitter inne med basiskunnskaper innen bruk av PC, og...

Endringer fra 1. november 2019

Fra 1. november innføres nytt vegreferansesystem. Dette får betydning for konsulenter, entreprenører og alle som i ulike sammenhenger har behov for informasjon om vegreferanser. Trafikkvakta vil derfor fra 1. november ikke utarbeide planer basert på det gamle systemet...