Nye trafikkdirigenter på kurs, får kjennskap til varselvogn.

KURS

ARBEID PÅ OG VED VEG


Vi åpner forsiktig opp for kurs!

Vi starter opp kursaktiviteten med redusert antall deltakere og andre smittevernstiltak.
MEN vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs på kort varsel om dette kommer endrede krav fra myndighetene!


Det kan gis dispensasjon for enkelte grupper.

Statens vegvesen, 27. mars 2020:

Som følge av situasjonen i landet på nåværende tidspunkt har vi valgt å gi dispensasjon for kravene i en periode. Mange av de som jobber på og ved veg er med på å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner mv., og etter en helhetsvurdering har vi derfor valgt å gi en generell dispensasjon fra kravene.

Det gis en generell dispensasjon fra kravet om kurs 0, 1, og 2 i arbeidsvarsling. Dispensasjon fra krav om klasseromsundervisning opprettholdes frem til 1.januar 2021.
Kurs 1:
De som har kurs som utløper i perioden 1.mars til 31.desember 2020 får fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
For de som ikke har gjennomført kurs tidligere skal arbeidsgivere sørge for at nødvendig opplæring blir gitt. De som kun har mottatt slik opplæring, kan ikke være stedsansvarlig for en arbeidsvarslingsplan.
Kurs 2:
De som har kurs som utløper i perioden 1.mars til 31.desember 2020 får fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
Kun personer med gyldig kurs 2 kan være ansvarshavende for en arbeidsvarslingsplan.
Kurs 3:
De som har kurs som utløper i perioden 1.mars til 31.desember 2020 får fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
Trafikkdirigenter som ikke har gjennomgått ordinær opplæring med kursholder, skal kun utføre trafikkdirigering sammen med annen erfaren trafikkdirigent. Dette bør gjenspeiles i andre rutiner som for eksempel sikker jobbanalyse.

Vi holder kurs på norsk, engelsk og polsk.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på og ved det norske vegnettet.

KURS 1
                                                     

Arbeid på/ved veg – Norsk

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

 

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 1
                                                     

Arbeid på/ved veg – Fremmedspråk

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Ta kontakt for å få kurset på polsk og engelsk.

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 2
                                                     

Ansvarshavende – Norsk

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Kurset tilbys bare på norsk, da det er en forutsetning til å bestå sertifiseringen. 

 

 

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 3
                                                     

Kurs i trafikkdirigering – Norsk

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Vi kjører utvidet kurs på 55 timer, for å gi ytteligere kunnskap og forståelse hos kursdeltakerne.

 

MELD DEG PÅ KURS

Våre godkjente kursinstruktører holder kurs 1 på engelsk og polsk, etter forespørsel. 
Send en e-post, så setter vi opp kurs!

Se kursbeskrivelse og mer informasjon i oppslagsverket:


Håndbok N301, Arbeid på og ved veg

SEND OSS EN MELDING

12 + 14 =

KOM I KONTAKT MED OSS:

Bestill våre tjenester gjennom skjema, e-post
eller ta kontakt på telefon 911 60 350

SKJEMA

TJENESTER

KURS

LEDIG STILLING

OM OSS

KONTAKT

PÅLOGGING

Ada Arnfinsensveg 22, TRONDHEIM

post@trafikkvakta.no

tlf. 911 60 350

Org.nr. NO 983 585 558 MVA

Design og drift: H3 IKT Kopirett © 2019 Trafikkvakta