Nye trafikkdirigenter på kurs, får kjennskap til varselvogn.

URS

ARBEID PÅ OG VED VEG


Ta din opplæring i arbeidsvarsling hos oss!

Siden 2008 har vi vært ledende innen kursing i Arbeidsvarsling. Vi har flere instruktører og kan, som eneste i Norge, gjennomføre kurs på Polsk med godkjent instruktør.

Flere tusen deltakere hos private aktører som Veidekke, NCC, Peab, Skanska med flere og offentlige etater som Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner har deltatt på kurs hos oss.

Vi utarbeider nå kurs i henhold til nye krav og retningslinjer gitt fra Vegdirektoratet.


NY KURSPORTAL!

Ny kurs- og kompetanseportal for arbeidsvarsling, viltsøk og vinterdrift.

Portalen vil være Vegvesenets nasjonale register over alle som har gyldig kompetansebevis for arbeidsvarsling, viltsøk og vinterdrift. 

Dette innebærer at all påmelding til kurs nå skal skje via denne portalen!

Alle deltakere må nå melde seg på vi sin Bank-ID eller Buypass., noe som innebærer at firmaet ikke lengre kan melde på deltaker.

ALLE som er påmeldt tidligere, må melde seg på nytt.


Vi holder kurs på norsk, engelsk og polsk.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på og ved det norske vegnettet.

KURS 1
                                                     

Arbeid på/ved veg – Norsk

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

 

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 2
                                                     

Ansvarshavende – Norsk

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Kurset tilbys bare på norsk, da det er en forutsetning til å bestå sertifiseringen. 

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 3
                                                     

Kurs i trafikkdirigering – Norsk

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Vi kjører utvidet kurs på 55 timer, for å gi ytteligere kunnskap og forståelse hos kursdeltakerne.

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 1
                                                     

Arbeid på/ved veg – Fremmedspråk

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Ta kontakt for å få kurset på polsk og engelsk.

 

VI AVHOLDER FOR TIDEN IKKE KURS I FREMMEDSPRÅK!

Våre godkjente kursinstruktører holder kurs 1 på engelsk og polsk, etter forespørsel. 
Send en e-post, så setter vi opp kurs!

Se kursbeskrivelse og mer informasjon i oppslagsverket:


Håndbok N301, Arbeid på og ved veg

SEND OSS EN MELDING

1 + 4 =

KOM I KONTAKT MED OSS:

Bestill våre tjenester gjennom skjema, e-post
eller ta kontakt på telefon 911 60 350

SKJEMA

TJENESTER

KURS

LEDIG STILLING

OM OSS

KONTAKT

PÅLOGGING

TRONDHEIM

post@trafikkvakta.no

tlf. 911 60 350

Org.nr. NO 983 585 558 MVA

Design og drift: H3 IKT Kopirett © 2019 Trafikkvakta