MATERIELL

Vi har det nødvendige materiale til din arbeidsvarsling.

Trafikkvakta stiller med eget materiale til våre oppdrag og har alt vi trenger på vårt lager i Trondheim.

Bedriften disponerer i dag 12 komplette ledebiler, 5 bufferbiler, 4 følgebiler for spesialtransport, 7 kassebiler med skiltutstyr,1 liten lastebil med kran, 1 liten kassebil og 2 administrative kjøretøy. I tillegg har vi 5 varselvogn med stor lyspil og 13 komplette varselvogner rigget for asfaltarbeid samt 3 tilhengere for div formål.

Ut over dette disponerer vi mengder med skiltmateriell og varselutstyr som benyttes i vegen samt trafikklysanlegg.

Med eget utstyr for produksjon av trafikkskilt, lager vi dine spesielle skilt «på timen».

Når våre trafikkvakter er ute i felten, kan de medbringe alt av det nødvendige utstyret som kreves for å følge arbeidsvarslingsplanen. Vi har alt vi trenger, og kan også leie ut materiell ved forespørsel.

FØLGEBIL

                

Vi tilbyr følgebil slik at din spesialtransport 
ferdes trygt i trafikken. Til korte og lange turer.

BUFFERBIL

                

På steder med høy fartsgrense eller
økt risiko, stiller vi med bufferbil for
å sikre bilister og arbeidere.

MOBILE VARSELENHETER

                

Vi har varselvogner med og uten lyspanel for å tydeligere varsle andre trafikanter om hindringer.

SKILT

                

Vi har skilt til en hver situasjon, og mulighet til å lage egne skreddersydde skilt etter behov.

VEGSTENGING

                

Vi har utstyret til å stenge ferdselsarealet med fysiske hindringer og markeringer.

SIKRINGSMATERIELL

                

Vi har hindermarkeringer og sikringsgjerder for å øke sikkerheten på veg og arbeidsområder.

FØLGEBIL

Vi bistår med følgebil til korte og lange strekninger.

Det er strenge regler for transport av bred-, lang-, tung- og farlig last. I Norge er det krav til følgebil når lastebiler transporterer gods med bredde som overstiger 3 meter, eller totallengden er større enn 23,5 meter.

Når spesialtransportens samlede totalvekt overskrider 65 tonn, må man ofte ha ledsagelse av Statens Vegvesen for passering av enkelte bruer.

Trafikkvakta AS bistår med planlegging og gjennomføring av spesialtransport.

Antall: 4

BUFFERBIL

Trafikkvakta stiller opp med bufferbil til arbeid i områder med flere felt eller høy fartsgrense, for å tydelig varsle og i verste fall bremse uheldige bilister.

Våre biler har lysskilt på fire meter, som varsler bilister om fare og dirigerer kjøreretning.

En bufferbil (også kalt putebil, TMA-bil) er et kjøretøy med påmontert energiabsorberende støtpute for å bremse og stoppe uheldige bilister på tryggeste måte.

 

Vi bistår med bufferbil til alle slags oppdrag som krever det! 

Antall: 5

MOBILE VARSELENHETER

 

LEDEBIL

Antall: 12

MOTORVEGVOGN

Antall: 5

VARSELVOGN

Antall: 7

SKILTBILER

Antall: 7

SEND OSS EN MELDING

14 + 10 =

KOM I KONTAKT MED OSS:

Bestill våre tjenester gjennom skjema, e-post
eller ta kontakt på telefon 911 60 350

TRAFIKKDIRIGERING

              

Vi sørger for trafikkdirigering på og ved veg. I tillegg til dirigering ved alle typer vegarbeid, bistår vi med skolepatrulje og vakthold på større arrangement.

Les mer

 

ARBEIDSVARSLING
              

Vi utarbeider arbeidsvarslingsplan,
og stiller med arbeidsvarsling, trafikkdirigering,
materiell og kunnskap.

Les mer

 

FØLGEBIL

              

Vi tilbyr følgebil, slik at din transport ferdes trygt i trafikken.

Les mer

 

SKJEMA

TJENESTER

KURS

LEDIG STILLING

OM OSS

KONTAKT

PÅLOGGING

TRONDHEIM

post@trafikkvakta.no

tlf. 911 60 350

Org.nr. NO 983 585 558 MVA

Design og drift: H3 IKT Kopirett © 2019 Trafikkvakta