Påmelding Kurs 1

Påmeldingsskjema for kurs 1 for ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere som jevnlig utfører arbeid på eller ved veg

Trinn 1 av 6 - Generelt

 • Generelt om kurset


 • Vi åpner forsiktig opp for kurs!

  Vi starter opp kursaktiviteten med redusert antall deltakere og andre smittevernstiltak.
  MEN vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs på kort varsel om det kommer endrede krav fra myndighetene!


  Kurs 1 er for ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere som jevnlig utfører arbeid på eller ved veg..

  Påmeldingsskjema

  Påmeldingen er bindende!

  Pris pr deltaker: Kr. 2 000,00 pr deltaker.
  Prisen inkluderer kursbevis, frukt i pausene, enkelt måltid og MVA. Kurset går over en dag.


  Kursleverandør 
  Det FINN's Trafikkhjelp AS, Trafikkvakta
  Telefon: + 47 911 60 350
  Mail: kurs@trafikkvakta.no.

  Kurssted
  Ada Arnfinsens veg 22, Risvollan, Trondheim om ikke annet er avtalt. 

  Parkering
  Grunnet begrenset antall parkeringsplasser, anbefaler vi at flere kjører sammen!

  Bespisning
  Det serveres et enkelt måltid, og det bestilles mat bare til påmeldte deltakere.
  Etterpåmelding skal skje senest innen kl 10:00 dagen før kursstart.

  Avmelding
  Avmelding skal skje skriftlig.
  For avmelding senere enn fire virkedager før kursdato, belastes halv kursavgift.
  For ikke møtt, eller avmelding senere enn to virkedager før kursstart, faktureres hele kursavgiften.

  Endring av kursdato
  Ved bytte av kursdato tilleggsfaktureres kr 300,00 pr deltaker.