Endringer fra 1. november 2019

Fra 1. november innføres nytt vegreferansesystem. Dette får betydning for konsulenter, entreprenører og alle som i ulike sammenhenger har behov for informasjon om vegreferanser. Trafikkvakta vil derfor fra 1. november ikke utarbeide planer basert på det gamle systemet...