Statens vegvesen har fra november 2020 tatt i bruk nytt skjema for.

For riksveier og fylkesveier søker du Statens vegvesen om tillatelse fra Din side. Det samme gjelder hvis du skal bruke offentlige skilt på privat vei.

Du må ha rettigheter i Altinn på vegne av din virksomhet

Hvis du skal logge på tjenesten på Din side, må den personen i virksomheten som styrer rettigheter i Altinn, først gi deg tilgang til å handle på vegne av virksomheten.

Vi anbefaler at du får direkte tilgang til tjenesten Arbeidsvarsling (Altinn.no).

Les mer om roller og rettigheter i Altinn (Altinn.no).