Ved innsending av søknad om arbeidsvarsling, lages selve trafikkavviklingsplanen med et tegneverktøy. Mest brukt til dette er Microsoft Visio.

Vi tilbyr opplæring i MS Visio for deg som skal tegne planene.

Dersom du sitter inne med basiskunnskaper innen bruk av PC, og enkel tegning, er du klar for noen timer med opplæring i Visio!

Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet for de som skal utarbeide arbeidsvarslingsplaner, både nybegynnere og for de med erfaring.

Trafikkvakta utarbeider arbeidsvarslingsplan

Kursinnhold:

• Mappestruktur, skiltsymboler og maler
• Legge inn og lagre maler fra Statens vegvesens Visio-sjablonger samt lage nye
• Lage enkle tegninger som veger, kryss, merking og plassering av skilt
• Sette inn tekster og symboler
• Avstander
• Endre farger
• Gruppere symboler og tegning
• Gjøre planen tydelig
• Lagre og sende ferdig tegning

Kursmateriell:
Ta med egen PC med Visio installert medbringes, eller avtal at vi kommer til deg!

Kurset varer ca 5 timer inkl pauser og lunsj.