Endringer fra 1. november 2019

Fra 1. november innføres nytt vegreferansesystem. Dette får betydning for konsulenter, entreprenører og alle som i ulike sammenhenger har behov for informasjon om vegreferanser.

Trafikkvakta vil derfor fra 1. november ikke utarbeide planer basert på det gamle systemet med vegreferanser oppgitt som HP. Arbeidsvarslingsplaner som baserer seg på utplassering av skilt etter gammelt system vil ikke kunne plasseres etter det nye systemet.

Det nye vegreferansesystemet baserer seg på Strekning og Delstrekning. Systemet tar ikke lengre utgangspunkt i fylkes- eller kommunegrenser for vegreferansene, men starter der vegen reelt starter.

De nye referansene kan fra 1. november hentes ut fra Nasjonal VegDataBank, NVDB, gjennom blant annet kartverket Vegkart.

Les mer om omleggingen hos Vegnett.