Nye trafikkdirigenter på kurs, får kjennskap til varselvogn.

KURS

ARBEID PÅ OG VED VEG


Vi åpner forsiktig opp for kurs!

Vi starter opp kursaktiviteten med redusert antall deltakere og andre smittevernstiltak.
MEN vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs på kort varsel om dette kommer endrede krav fra myndighetene!


Det kan gis dispensasjon for enkelte grupper.

Statens vegvesen, 14. desember 2020:

Som følge av situasjonen i landet på nåværende tidspunkt har vi valgt å gi dispensasjon for kravene i en periode. Mange av de som jobber på og ved veg er med på å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner mv., og etter en helhetsvurdering har vi derfor valgt å gi en generell dispensasjon fra kravene.

Dispensasjon fra krav om klasseromsundervisning opprettholdes frem til 1. september 2021.

Kurs 0:
For de som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. august 2021 skal arbeidsgiver sørge for at nødvendig opplæring blir gitt.
For de som ikke har gjennomgått slik opplæring, skal arbeidsgiver sørge for at nødvendig
opplæring blir gitt.

Kurs 1:
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. august 2021 får fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
For de som ikke har gjennomført kurs tidligere, skal arbeidsgivere sørge for at nødvendig opplæring blir gitt. De som kun har mottatt slik opplæring, kan ikke være stedsansvarlig for en arbeidsvarslingsplan.

Kurs 2:
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. august 2021 får fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
Kun personer med gyldig kurs 2 kan være ansvarshavende for en arbeidsvarslingsplan.
Eventuelle nye som har behov for kurs 2, må få dette gjennom en godkjent kursholder. I periode med restriksjoner på møte-/kursvirksomhet kan dette oppnås ved å gjennomføre opplæring digitalt med kursholder, se ellers merknad under kurs 1.

Kurs 3:
De som har kurs som utløper i perioden 1. mars 2020 til 31. august 2021 får fristforlengelse til seks måneder etter utløpsdato.
For de som ikke har gjennomført kurs tidligere, skal arbeidsgiver sørge for at nødvendig 3 opplæring blir gitt. Opplæringen må legge vekt på sikkerhet, korrekt opptreden, signalgivning mv. og må gjennomføres med en trafikkdirigent med gyldig kurs og erfaring Det bør øves i tilstrekkelig mengde til kandidaten kjenner seg trygg på sine oppgaver.
Trafikkdirigenter som ikke har gjennomgått ordinær opplæring med kursholder slik som skissert i avsnittet over, skal kun utføre trafikkdirigering sammen med annen erfaren trafikkdirigent. Dette bør gjenspeiles i andre rutiner som for eksempel sikker jobb-analyse.

Generelt:
I denne perioden med restriksjoner grunnet Koronaviruset, må de tilfeller hvor arbeidsgiver har sørget for nødvendig opplæring, kunne dokumentere/bekreftes skriftlig.

Vi holder kurs på norsk, engelsk og polsk.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på og ved det norske vegnettet.

KURS 1
                                                     

Arbeid på/ved veg – Norsk

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

 

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 1
                                                     

Arbeid på/ved veg – Fremmedspråk

Gir deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Ta kontakt for å få kurset på polsk og engelsk.

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 2
                                                     

Ansvarshavende – Norsk

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Kurset tilbys bare på norsk, da det er en forutsetning til å bestå sertifiseringen. 

 

 

 

MELD DEG PÅ KURS

KURS 3
                                                     

Kurs i trafikkdirigering – Norsk

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Vi kjører utvidet kurs på 55 timer, for å gi ytteligere kunnskap og forståelse hos kursdeltakerne.

 

MELD DEG PÅ KURS

Våre godkjente kursinstruktører holder kurs 1 på engelsk og polsk, etter forespørsel. 
Send en e-post, så setter vi opp kurs!

Se kursbeskrivelse og mer informasjon i oppslagsverket:


Håndbok N301, Arbeid på og ved veg

SEND OSS EN MELDING

11 + 10 =

KOM I KONTAKT MED OSS:

Bestill våre tjenester gjennom skjema, e-post
eller ta kontakt på telefon 911 60 350

SKJEMA

TJENESTER

KURS

LEDIG STILLING

OM OSS

KONTAKT

PÅLOGGING

Ada Arnfinsensveg 22, TRONDHEIM

post@trafikkvakta.no

tlf. 911 60 350

Org.nr. NO 983 585 558 MVA

Design og drift: H3 IKT Kopirett © 2019 Trafikkvakta